Nieuws

MOGIN naar NDW

De regiegroep Smart Mobility & ITS heeft op voordracht van het dagelijks bestuur MOGIN besloten haar standaardisatie activiteiten onder te brengen bij NDW. Dit besluit gaat per omgaande in. De belangrijkste reden hiervoor is dat MOGIN...

Lees verder

5e DATEX II Forum 2018: Declaration of Utrecht toont veelbelovende toekomst voor DATEX II

Op 23 en 24 mei organiseerde Rijkswaterstaat het 5 e DATEX II Forum in het LEF Future Meeting Centre. 143 deelnemers uit 20 verschillende landen kwamen samen om meer te leren over de standaard, kennis uit te wisselen met de rest van de community...

Lees verder

Intentieverklaring Fietsdata getekend op Fietscongres

Data is voor het fietsbeleid van de toekomst essentieel. Alleen met goede data over fietsgebruik kunnen we de nationale ambitie, in 2020 20% meer fietskilometers, realiseren. Daarom is vandaag op het Fietscongres in Rotterdam de Nationale Fietsdata...

Lees verder