Intentieverklaring Fietsdata getekend op Fietscongres

Data is voor het fietsbeleid van de toekomst essentieel. Alleen met goede data over fietsgebruik kunnen we de nationale ambitie, in 2020 20% meer fietskilometers, realiseren. Daarom is vandaag op het Fietscongres in Rotterdam de Nationale Fietsdata Deal 2018 getekend.  

Met deze intentieverklaring committeren Tour de Force, NDOV, SHPV, GNMI, NDW, CROW en MOGIN zich tot het breed beschikbaar stellen van fietsdata. De data kunnen voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. Het stelt beleidsmakers beter in staat op de behoeften van de fietser in te spelen. Denk aan het vergemakkelijken om een huurfiets of een plek in het snel toenemend aantal stallingen te vinden, maar ook aan app’s waarmee fietsers eerder groen krijgen bij verkeerslichten.  

In de Nationale Fietsdata Deal worden afspraken gemaakt over het sneller en beter beschikbaar krijgen van fietsdata. Dit moet nog dit jaar leiden tot standaard formats en tot duidelijkheid wie verantwoordelijk is voor het beheer van bijvoorbeeld app’s. De datadeal krijgt steun van marktpartijen zoals Mobidot, Locatienet en Keypoint. Ook partijen als de Fietserbond en Breda University sluiten zich aan. 

Fietsdata worden steeds belangrijker voor marktpartijen om betere diensten te kunnen leveren, bijvoorbeeld via de app, zoals ze dat al veel langer voor automobilisten doen. Anders dan het autoverkeer beschikken we nauwelijks over data over de fiets. En om fiets als een volwaardig vervoermiddel in de verkeersmodellen te kunnen gebruiken, is data over fietsgebruik onontbeerlijk. Daarnaast zijn fietsdata voor overheden belangrijk om het effect van maatregelen vast te stellen en in te spelen op de groei van het fietsverkeer.

De Intentieverklaring is gericht op beide toepassingen: met data de fietser beter bedienen en de overheid in staat stellen beter beleid te maken. Door beide toepassingen te combineren is fors te besparen op de kosten van inwinning. Het operationele gebruik van fietsdata stelt uiteraard andere eisen aan de data dan het beleidsmatig gebruik van fietsdata als het gaat om continue beschikbaarheid, security & privacy, enzovoort. Deze eisen krijgen in de uitwerking van de Intentieverklaring een centrale plaats.