Over Mogin

MOGIN staat voor Platform Mobiliteit- en Geo-Informatie Nederland en heeft als doel: standaardisatie van Nederlandse mobiliteitsinformatie.

In het recente verleden zijn er afspraken gemaakt over gebruik van een serie Europese standaarden. Als reactie hierop hebben de betrokken partijen gezamenlijk vastgesteld dat er nadere harmonisatie nodig is. Deze harmonisatie vindt plaats in een breed verband. De koplopers in deze sector, het NDW en relevante marktpartijen, hebben aangegeven deze problematiek te willen adresseren en oplossen.

MOGIN is een neutraal en voor alle betrokken partijen toegankelijk platform waarin deze vraagstelling wordt beantwoordt, en waarbinnen discussies plaats vinden over functionaliteit en de technische vertaling daarvan in standaarden. Ook dient MOGIN als platform voor de voorbereiding van relevante besluitvorming in Europese standaardisatiegremia, zodat het Nederlands belang eenduidig en in zijn geheel kan worden gepresenteerd in Europa.