Hoe zijn we georganiseerd?

MOGIN Dagelijks Bestuur 
Het dagelijks bestuur van MOGIN kent de volgende samenstelling: 
- Voorzitter (vanuit de wegbeheerders)
- Lid namens VEMODIS
- Lid namens kaartenindustrie
- Lid namens Rijkswaterstaat
- Lid namens Astrin
- Lid (specialistisch adviseur standaardisatie)

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het jaarplan en de aansturing van het secretariaat, de architectuur commissie en de tijdelijke werkgroepen. Het dagelijks bestuur komt daartoe minimaal 6 keer per jaar bijeen. Binnen het dagelijks bestuur worden portefeuilles verdeeld, deze verdeling wordt jaarlijks herzien. Bestuursleden treden aan op voordracht van de Regiegroep SMITS en worden in principe voor twee jaar aangesteld. 

Tijdelijke werkgroepen

Tijdelijke werkgroepen worden ingesteld door het dagelijks bestuur als een bepaald onderwerp gerichte uitwerking vraagt. Dat kan bijvoorbeeld als er een probleem met een standaard is gesignaleerd of als de Regiegroep SMITS aan MOGIN heeft gevraagd om een standaard op te pakken. Het dagelijks bestuur formuleert in dat geval een duidelijk afgebakende en SMART geformuleerde opdracht, waarna een tijdelijke werkgroep deze als een project kan oppakken. De tijdelijke werkgroepen bestaan uit leden van MOGIN en kunnen indien nodig worden aangevuld met (ingehuurde) expertise. 

Secretariaat
Het secretariaat van MOGIN wordt ingevuld door Connekt/ITS Netherlands en heeft de volgende taken:

- Administratie van het ledenbestand van MOGIN;
- Inhoudelijk beheer van de MOGIN website;
- Organiseren en inhoudelijk voorbereiden van MOGIN-bijeenkomsten en verslaglegging daarvan;
- Inhoudelijke ondersteuning van het bestuur;
- Publicatie en administratie van standaarden.