DATEX-II

De DATEX II standaard is ontwikkeld voor de uitwisseling van informatie tussen verkeersmanagement centrales, verkeersinformatie centrales en service providers. DATEX II draagt bij aan de communicatie tussen applicaties van alle betrokkenen binnen de verkeersinformatieketen en achterliggende verkeersindustrie. De Europese DATEX II standaard wordt door de deelnemers in MOGIN verband verfijnd tot het Nederlandse profiel.

Vaststellingsproces

Een traject tot een wijziging in het Nederlands Profiel of in het functionele implementatie van Datex-II kan op twee manieren gestart worden.

  1. Een gebruiker of NDW meldt een issue met het gebruik van Datex-II in de issue tracker op de Mogin website. Dit kan ook NDW namens een gebruiker doen wanneer er een issue via de NDW servicedesk is binnengekomen.
  2. Er kan direct een wijzigingsverzoek gedaan worden door NDW met een aanleiding en omschrijving.  

 Alle issues worden door NDW gecontroleerd op volledigheid en zal meer informatie vragen bij de indiener indien een issue niet volledig is.

Naar behoefte worden de issues besproken in het architectenoverleg, dit is een door Mogin aangewezen overleg met DATEX II specialisten. Tijdens dit overleg wordt besloten welke issues tot wijzigingsverzoeken leiden en welke issues afgewezen of uitgesteld worden. De wijzigingsverzoeken (inclusief de impact van de wijziging) worden gelijk in het overleg besproken en zullen nadat ze door een van de leden van het architectenoverleg (eventueel in samenwerking met de indiener) uitgewerkt zijn nog bekeken en goedgekeurd worden door alle leden van het architectenoverleg. De indiener van het issue zal over de uitkomst op de hoogte gehouden worden door NDW.

De (door het architectenoverleg) goedgekeurde wijzigingsverzoeken worden op het forum van de Mogin website (volg de link in de menubalk bovenin) gepubliceerd waarna er door een ieder die lid is van het forum commentaar en toevoegingen op geleverd kan worden. Tenslotte zal de technische werkgroep van Mogin bij elkaar geroepen worden waarin de wijzigingsvoorstellen besproken zullen worden. In dit overleg zullen de wijzigingsvoorstellen beoordeeld worden. Wanneer er een herziening nodig is, wordt deze beslissing indien mogelijk hier genomen, anders gaat het wijzigingsverzoek met commentaar terug naar het architectenoverleg voor herziening.

De goedgekeurde voorstellen worden door het dagelijks bestuur van Mogin vastgesteld. Het dagelijks bestuur stelt tevens een datum van invoering vast, eventueel nadat een impactanalyse uitgevoerd is.

Huidige versie

Op 3 juni 2015 heeft de Regiegroep Smart Mobility and ITS het nieuwe Nederlandse profiel vastgesteld onder de naam Nederlands profiel DATEX II 2015-1. Eind november 2015 is een aantal minor changes goedgekeurd en zowel in november als in januari 2016 is een aantal kleinere fouten hersteld. Deze set samen vormt het Nederlands profiel DATEXII 2015-2. Het is deze versie (2a) die sinds 30 maart 2016 in gebruik is.

 

Onderstaande documenten zijn op 25 januari 2016 door de Regiegroep Smart Mobility and ITS (SMITS) vastgesteld. Deze documenten zijn te downloaden vanaf de NDW-website onder de kop "Nederlands profiel DATEX II 2015-2".

Nederlands Profiel DATEX II 2015-2a (14-01-2016)

Bijlage A - IRS NDW wegwerkzaamheden F10 Vastgesteld 030615

XSD Nederlands Profiel DATEX II 2015-2

WSDL Nederlands Profiel 2015-2 DATEX II 

Ook zijn op de website de Engelse vertalingen van het Nederlands Profiel en het IRS NDW wegwerkzaamheden te vinden.