RDS-TMC

RDS-TMC staat voor Radio Data System - Traffic Message Channel. RDS-TMC wordt gebruikt om verkeersgerelateerde berichten op de radiodisplay te tonen. Voorbeelden zijn filemeldingen en flitsmeldingen.

Verder wordt gebruik gemaakt van de TMC-tabel. Deze is afgeleid van de VILD-tabel. Certificering van de TMC tabel valt binnen Europese regels en wordt uitgevoerd door TISA. 

De huidige TMC tabel 9.5 is gebaseerd op VILD 5.12.A. Dit is de opvolger van de TMC tabel 9.4. Deze is gebaseerd op VILD 5.7.A.

Service ID's (SID)

Iedere provider heeft een eigen identificatie. MOGIN beheert deze lijst:

Provider SourcePILTNSIDMGSMODECCFrequentie link nr
  Q-music  83C8   24   13  NR  Alert-c  100.7 / 100.4  1  
DECIBEL  Radio Decibel  8077   17  Alert-c    2  
SKYRADIO  Sky radio  83C6   17   Alert-c  Frequentie's  3  
VERONICA  Veronica  830  17  Alert-c  Frequentie's  4  
VIDBASIS  Radio 1  8201   17   Alert-c  Frequentie's  5  
VIDBASIS  Radio 538  83C7   17   Alert-c  Frequentie's  6  
ANWB  BNR nieuwsradio  83D1   17   Alert-c  Frequentie's  7  
Inrix  GPRS         INRU      via Navigon Live service  8  
TomTom Traffic  GPRS / Internet        INRU      TomTom Live  9  
Garmin  GPRS / Internet               Garmin Traffic Live  10  
VIDEXTRA  3FM  8203   24   13  NR  Alert-c  Frequentie's  11  
VIDEXTRA  Radio 2  8202   24   13  NR  Alert-c  Frequentie's  12

 

Provider           Service provider
Source  Radio transmitter/ GPRS   
PI Program indentification    
LTN Location Tabel Number     
SID Service IDentifier (equal SID means same traffic info) 
MGS Message Geographical Scope: I=Internationaal N=Nationaal R=Regionaal U=Urban
MODE Protocol bv Alert-c (Advice and Problem Location for European Road Traffic, versie C)
CC Country Code  
Paytmc Is a paid service and can only be received if a subscription has been paid