VILD

VILD staat voor Verkeers Informatie Locatie Database. Deze database wordt door de diensten ‘Verkeerscentrale Nederland (VCNL)’  en 'Centrale Informatievoorziening (CIV)' van Rijkswaterstaat gebruikt voor het verstrekken van verkeersinformatie aan weggebruikers via de service providers. De VILD bevat alle A-wegen en N-wegen. De A-wegen zijn over de grens in België en Duitsland verlengd met de aangesloten A-wegen tot aan een door Centrico gedefinieerde crossborder lijn. Daarnaast zijn er vanaf versie 5.0 ook stedelijk routes opgenomen.

Huidige versie

De VILD wordt regelmatig geactualiseerd. Op 6 april  is de VILD6.2.A in productie genomen. De laatste versie van de VILD is hieronder te downloaden (direkt vanaf de NDW-website).

VILD6.2.B (geldig vanaf 12 mei 2021)